Usługi

młotek i książka na biurku

Wynagrodzenie radcy prawnego

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Conseil proponuje następujące systemy rozliczeń za świadczenie pomocy prawnej:

1. Wynagrodzenie jednorazowe

Koszt porady prawnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości poświęconego klientowi czasu.

2. Wynagrodzenie godzinowe

Za każdą rozpoczętą godzinę usług prawnych.

3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest w drodze negocjacji z Klientem i uzależniona jest od konkretnej sprawy powierzonej do prowadzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe oraz czas wykonywania obsługi prawnej określona jest na podstawie umowy.

4. Wynagrodzenie za zastępstwo prawne i procesowe

Wynagrodzenie ustalane jest w zależności od rodzaju sprawy i wysokości przedmiotu sporu. Jego minimalną wartość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.02.163.1349 ze zm.).

Zapraszamy do współpracy!

Prawo cywilne i rodzinne

Prawo handlowe

Prawo administracyjne

Prawo pracy

Prawo budowlane prawo karne i wykroczeń

Prawo spadkowe