Prawo administracyjne

spotkanie biznesowe

Sprawy z zakresu:

  • zamówień publicznych;
  • prawa budowlanego;
  • zastępstwo strony przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.