Prawo pracy

osoba w garniturze

 • udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji;
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • roszczenia pracownicze ze stosunku pracy;
 • reprezentacja pracodawcy;
 • rozwiązywanie umów o pracę;
 • zwolnienia grupowe;
 • projekty umów o pracę;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • zastępstwo procesowe przed sądem pracy;
 • sporządzanie opinii prawno-podatkowych.