Prawo cywilne i rodzinne

podpisywanie dokumentów

Kancelaria prawnicza w Obornikach zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem cywilnym, w szczególności:

 • przygotowywanie umów i pism procesowych;
 • odpowiedzialność za szkodę kontraktową i deliktową;
 • służebności;
 • spadki;
 • sprawy rozwodowe:
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej;
 • podział majątku wspólnego;
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
 • zastępstwo procesowe.